Mobile App

Smart phone ngày càng phổ biến và chi phí ngày càng rẻ. Việc ứng dụng Smart Phone vào công việc đã trở thành một xu thế. Đón đầu xu thế này, Maytech phát triển hệ thống thu thập dữ liệu trực tuyến thời gian thực qua các thiết bị cầm tay: thu thập hình ảnh, video, tọa độ và các thông tin liên quan khác về đối tượng cần thu thập và gửi dữ liệu tức thì về server. Hệ thống được thiết kế chạy online/offline đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định ở vùng sóng yếu hoặc không có Internet/3G.

Chúng tôi sử dụng  công nghệ.
 iOS: Objective-C, Swift.
 Web Service, Web Socket.
Design (UI/UX).

CÔNG NGHỆ

Thu thập thông tin hàng hóa

Hệ thống thu thập thông tin hàng hóa được phân phối tại các điểm bán hàng, giúp cho các nhãn hàng kiểm soát thị trường, quản lý và kiểm tra quá trình trưng bày sản phẩm mới. Bao gồm 3 thành phần chính sau

Android Client

 Thông tin hình ảnh.
 GPS.
 Thông tin cửa hàng.
 Video.
 Các ghi nhớ.
 Phân quyền và nhắc nhở Hệ thống lưu trữ.

Hệ thống Web Admin

 Quản trị thành viên và phân quyền.
 Các báo cáo.
 Quản trị dữ liệu.
 Chấm công tính điểm.
 Dùng công nghệ: C# MVC, HTML5.

Cloud

WEB API.
SQL Server.

Thông tin bất động sản

Hệ thống thu thập thông tin Bất Động Sản đang rao bán. Thông tin được thu thập từ điện thoại và chuyển về hệ thống quản lý. Phần mềm thu thập thông tin Bất Động Sản sẽ phân phối, kiểm soát biến động, khoanh vùng lên kế hoạch, quản lý sales:

 Video, hình chụp panorama.
 GPS và hiệu chỉnh vị trí trực tiếp trên bản đồ.
 Thông tin liên lạc của nhà.
 Các thông tin khác.
 Phân quyền cho từng nhóm thành viên.
 Hệ thống tính điểm cho cộng tác viên.
 Hệ thống kiểm tra ngẫu nhiên đảm bảo tính trung thực.
 Cảnh báo cập nhật thông tin sau một thời gian.